Narzędzia do skutecznej rekrutacji

Rozwój nauki zarządzania jako podstawy funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw pozwolił na wykształcenie się nowoczesnych metod analizy kompetencji i potencjału pracowniczego. Dzięki temu pracodawcy mogą dzisiaj o wiele bardziej świadomie i w bardziej kontrolowany sposób obsadzać stanowiska w swoich firmach. Nigdy wcześniej proces rekrutacji nie był tak skuteczny, jak dzisiaj, Wszystko to jest możliwe za sprawa nowoczesnych narzędzi, jakimi są metody assessment center. Ten nowoczesny mechanizm selekcji kandydatów składa się z wielu różnego rodzaju metod, które razem tworzą niezwykle kompleksowy sposób rekrutacji. Do analizy potencjału i możliwości intelektualnych oraz analizy doświadczenia kandydata stosuje się szereg metod takich jak różnego rodzaju testy i ćwiczenia, a także gry. Za sprawą assessment center można konkretnie określić predyspozycje danego kandydata, jego uwarunkowania emocjonalno – psychologiczne, a także potencjał rozwojowy. Przeprowadzenie tak skomplikowanej analizy jest dość czasochłonne, jednak biorąc pod uwagę korzyści. Jest to jak najbardziej opłacalne
Jakie testy?
Z reguły pracodawcy wybierają kilka metod, ponieważ korzystanie ze wszystkich dostępnych jest czasami bardzo kosztowne. Najczęściej w trakcie rekrutacji przeprowadzane są testy na wiedzę z określonej dziedziny oraz testy psychologiczne ujawniające cechy charakteru danego kandydata, takie jak odporność na stres, odpowiedzialność, łatwość podejmowania decyzji, komunikatywność i tym podobne. Dzięki temu selekcja może wyłonić takich kandydatów, którzy nie tylko sprostają wymaganiom intelektualnym, jakie dane stanowisko ze sobą niesie, ale także będą na tyle odporni emocjonalnie i psychiczne, aby udźwignąć presję czy stres, jakie określona posada ze sobą niesie. W ten łatwy sposób można odsiać wszystkich tych, którzy pomimo dobrych referencji nie nadają się jednak na dany etat. Za sprawą nowoczesnych narzędzi assessment center do selekcji kandydatów, proces rekrutacyjny stał się bardziej skuteczny, niż kiedykolwiek można by przypuszczać. Nic więc dziwnego w tym, że rozwój korporacji i różnego rodzaju przedsiębiorstw osiągnął dzisiaj tak duży stopień profesjonalizmu.